Page 20 - 1187
P. 20

‫עושים חשבון נפש‪...‬‬
‫
 הרמב״ם מגדיר את יום כיפור כ״זמן תשובה״‪” :‬יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל‪ ,‬ליחיד‬
‫ולרבים‪ ,‬והוא קץ מחילה וסליחה לישראל‪ .‬לפיכך חייבין הכל לעשות תשובה ולהתוודות‪,‬‬
‫ביום הכיפורים״‪ 
 .‬פנינו למספר אנשים הנושאים בתפקידים ציבוריים באיזורנו‪ ,‬שיבטאו‬

    ‫בקצרה מהגיגי ליבם על ”חשבון הנפש״ האישי שלהם‪ ,‬לרגל יום כיפור‪.‬‬
‫להלן הגיגיהם של אישי הציבור שנענו לפנייתנו‪ ,‬וחבל שהיו כאלה שאולי חששו להביע‬

            ‫את הגיגיהם בפני ציבור הקוראים‪.‬‬

‫‪ ³¡© §¦© ¢³¡› §¦ ³´›¦ ož §œ ª ¦¤ ¤µ¤©› ¤µ³œ¢ ²ž±‬‬
‫‪;FFH
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25