Page 1 - 1427
P. 1
gal_7@spotnik.com @G § § §

J5BGI45 J5@5HJD
? <3@
4H9;> 4H;I4< J5H93 H71>
J5BGI4 E5B9 :559J
=9A;@ J71I45 <549@
=99<<; =9F5D9I
©¥ª¥ <8

)-%/%)'(- X elm TS T^ (+). da bX\_U bj_kdgeejj %_[ )&( bXd_ci^ #VX_ 1m^keaW
WT\TdT `\TXl\WX \Ti k\c #Wlca \a_m #Tje\ kST #W_ak #VX_ kXYST `c\Z hgXa www.hakaveret1.co.il
bj_kddcddg Yš– Ž —¨ fd^bbb$T hgXa ¡¨“§œ •“š miXTja •“š

%%%VXeX X_\T #W\mT mk^Ya ,mXTXZk 9 WcT\ #l\\e \cT #WcT\$bU 9 WkVU 9

,96
,:6
,8;
,86
>: ?6 ,8;59;
,7>
-XZ] ,;
?? ?6 ,7< bV_5ZR]_
,>,; U_ihU kebVk


D@?OK 6>@J> 6D;46 >2JK;3 6>786 LKJ6
EI8 פ פ
C?N?=D 8F?F :
MFH
G רטנס לטנד הדנוקאק
4BI4> <74 9I9>7 =591 MFH C?N?=D 8F?F :
םייניש תאפרמ
K
הדנוקאק ‘גרו‘ג ר“ד תלהנהב
קתוו תונש 24
תויעוצקמו

םיינישה ילופיט לכ
םייעוצקמ םיאפור תווצ ידיב
תיטובור הטירחו תילטיגיד הקירס
!םוקמב הינוקרז םירתכל
רזיילב םייניש לופיט
C.T םוליצ תנוכמ האפרמב שדח
לופיט תינכות תריגסב הנתמ C.T םוליצ
050-5517228 הנושאר הרזעל

08-9241470 !םניח ץועיו הקידב ולבקו ורשקתה
ןמציו ירחסמ זכרמ לומ הלמר 26 ןליא רב ‘חר


›—–¦¢
›—‘“œ  7MH? N67; 9;B :BDN7 @;F?=:
ch_ci
   1   2   3   4   5   6