Page 7 - 1708
P. 7

=  09=01191J1445J ; 335 5;=5>> 9=B0B91H10 5 HG =5= G9 91H 1J 5JH355>5;3; > =:= I9:900I>HH4>55GG4  HH5533>> ::II>>44
‫קהבהוירראןאלאיששעוצוןיןרהבבביקמקרםרקיינאאאליהה!!םהובנדיתנםי?הו‬--‫ מדופלגקויותםה‬.54              ‫ד‬qµµdŸ £Ÿ³
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12