Page 7 - 1658
P. 7

‫מלויצמ“יבשםל וברשדיאשיש‪,‬ון‬

‫מבצעים כמי אביןרימהקילחםפושמבשמקתולםמאיחרם‪..!.‬‬

‫טנואזנלהח‪0‬ל‪5‬ו‪7‬נומיתל‘ מברששלויתשיישינתיים‬    ‫נוזל חלונות‬ ‫נוזל כלים‬

                          ‫‪ 750‬מיל‘‬  ‫‪ 750‬מיל‘‬

‫‪612₪ ₪‬‬           ‫ב‪30 2-‬‬        ‫‪17₪ ₪‬‬ ‫אקונומיקה‬‫‪18₪ ₪‬‬
                       ‫‪₪‬‬     ‫סמיכה‬
‫סלחבחוותת‬          ‫שליסנשוייבותן‬
                            ‫‪ 1‬ליטר‪5‬‬
‫‪515₪ ₪‬‬           ‫‪515₪ ₪‬‬
                            ‫‪10₪ ₪‬‬
              ‫כל כלי הבית ב‪40%-‬‬
               ‫הנחה‬
‫* מוגב*להלמיבחיצדעיהם‪1‬במסכנילףפררימטלהשבבלמבבדצועב*תוהקמףבצמ‪-‬ע‪1‬ל‪2‬א‪6/‬ל‪/‬מ‪4‬כיערדה‪1‬ב‪/2‬סי‪/6‬טו‪6‬נ ואו‪/‬תאו*עעדפג“ימרתקהנומןלהאימהבצקיעי‪.‬םט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫טל‪08-9752562 .‬‬         ‫‪9;BDN
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12