Page 1 - 1720
P. 1

‫לרשציבירנעימיואתםרנשבופהלן!רבדטי ‪-81(@-? 434 B3@-)6- ,)-0 ,8A‬פשירעטוירייםם‬
                                       ‫ולבאתקיד“מסייוסתודביכילם‪,‬מחקטציובעוות‪,‬ת התיליכובניה‪:‬ם‬
                                       ‫מתמטיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעים‪/‬‬

                                          ‫טכנולוגיה ועוד‪...‬‬

                                       ‫
 ע"י מורה בפכרלטיהוגיתילקאימםעולכל‪ 8‬השרנימוםתלתלמידים‬
                                       ‫)הנדסת
מ כבוענולתתו‪c‬א‪S‬ר‪M‬שוניהנבדהסנהדסכיהמית ‪(BSc‬‬
‫‪)*%0%)'))
   1   2   3   4   5   6